Den overordnede Grundejerforening Margretheholm

< Tilbage

Bådpladser26-03-2021 - 15:17

22/6-2020
Som annonceret står jeg for første sæsons aktiviteter på bådbroen, og bestyrelsen har besluttet, at det ville give god mening, hvis jeg også tog mig af administrationen af bådpladserne og udlodning af disse i denne sæson 2020.

Retningslinjerne kommer fra bestyrelsen, og er en konklusion af de input, som blev debatteret onsdag den 10. juni omkring bådbroen.

- Interesserede bådejere kan skrive til mig til nedenstående mail for at deltage i et uvildigt lotteri om de ti bådpladser for 2020 ud.
- Prisen bliver DKK 2.000
- Der indhentes erfaringer og laves et nyt system for de kommende år (fase 2)
- Der er tale om de ti pladser tættest på Udsigten
- Det er på ejet ansvar at placere sin båd der (ejerforeningen har ingen forsikring, der dækker bådene)
- Bådejerne skal udvise hensyn ift. de badene og der må ikke udføres bådreparationer på og ved broen
- Bådene skal tilses regelmæssigt og holdes i god stand
- Ved udgangen af 2020 skal alle både være fjernet

Kontaktmail:
havnepladsmargretheholmen@outlook.dk

Med venlig hilsen
Jonas Minor Brandt

< Tilbage