Den overordnede Grundejerforening Margretheholm

Velkommen til Margretheholmens hjemmeside.

Alle med interesse for vores område kan se en række informationer om foreningen her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tænkt som en fordel for beboerne og bestyrelsen i foreningen, da man kan læse alle relevante informationer, nyheder, regler mv. kan læses her, samt at hjemmesiden kan benyttes som kommunikationskanal mellem bestyrelsen og beboerne. Der er bestyrelsens håb, at beboerne jævnligt lægger vejen omkring hjemmesiden for at skimme for nyheder mv.

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af ejerforeningens bestyrelse. Hvis der bor en ildsjæl i foreningen som har lyst og tid til at give en hånd med til udviklingen og vedligeholdelsen må I gerne kontakte bestyrelsen.

Vi håber du bliver glad for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyheder

10-05-2022

Distortion 2022

Her er en lille nabovarsel, ifm. med årets Distortion 2022
arrangementer. Her vil to forskellige arrangementer finde sted hhv. 3.
og 4. juni.

19-04-2022

Undersøgelse for PFOS

Region Hovedstaden vil undersøge for PFOS forurening

11-04-2022

Trampoliner

21-03-2022

Adgang til bådskuret

Her følger beskrivelse og link til brug for oprettelse som bruger af bådskuret - bemærk der kan gå en uges tid, før du får adgang.

Se alle nyheder