Den overordnede Grundejerforening Margretheholm

<

Invitation26-03-2021 - 15:15

ER AFHOLDT

20/6-2020

Invitation til møde hvor der nedsættes arbejdsgrupper til udvikling af fællesarealerne på Margretheholm
ONSDAG DEN 10. JUNI KL. 19-20
I forbindelse med at vi har fået overdraget samtlige fællesarealer fra Sjælsø indkalder vi til et møde på tværs af alle foreninger på Margretheholmen. Vi har taget initiativ til mødet så vi som beboere kan få indflydelse på hvordan vi ønsker at anvende og udvikle vores skønne fællesarealer. Som udgangspunkt følger der ikke noget økonomi med de respektive grupper. Opgaven bliver derfor i første omgang at indstille hvilke ideer og visioner vi har på de forskellige områder. Det bliver også gruppernes opgave at finde frem til hvordan vi efterfølgende kan finansiere og gennemføre evt. tiltag. Tanken er at grupperne skal arbejde på at der snarest, i en fase 1 igangsættes tiltag, og grupperne også arbejder på en fase 2 der skal have et længere tidsperspektiv.
Så har du nogle idéer og tanker omkring området skal du møde op melde dig til en af de 5 fem grupper, der skal nedsættes på dagen. På dagen skal der vælges en kontaktperson for hver gruppe.
Af hensyn til COVID-19 mødes vi i de grupper som vi efterfølgende skal arbejde videre i. Derfor har vi valgt at I skal møde op ved de områder I ønsker at engagere jer i. Du skal på forhånd tilkendegive den gruppe du ønsker at deltage i ved at tilmelde dig en af de fem nedenstående begivenheder der er oprettet:
1. Bådebroen: https://www.facebook.com/events/2692478891076313
2. Bådskuret: https://www.facebook.com/events/180944436564058
3. Engen bag Udsigten: https://www.facebook.com/events/572048760383999
4. Legeplads, trampoliner og torvet: https://www.facebook.com/events/542424903042842
5. Øvrige fællesarealer foran rækkehusene: https://www.facebook.com/events/823270158455951
Grupperne skal udarbejde forslag for de respektive områder som sidenhen skal godkendes af DOGM. Før de igangsættes.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen i DOGM

<